Jan Misiek- prace typograficzne i edytorskie

K S I Ą Ż K IJan Misiek jest cenionym autorem opracowań graficznych książek. Na konkursach wydawniczych zdobył wiele nagród.

Targi Książki Naukowej

22-25 marca 2000 roku

Jury konkursu na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej pod przewodnictwem dr inż. Ludomira Jankowskiego orzekło, że spośród zgłoszonych do konkursu 101 tytułów z 30 wydawnictw nagrody otrzymują:

  • w kategorii książki humanistycznej: Tragedia o bogaczu i Łazarzu. Z rękopisu odczytał i do druku przygotował Jerzy Treder. Koncepcja edytorska i opracowanie graficzne: Jan Misiek i Kazimierz Orzechowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.

Tworzy także grafikę projektową: plakatową, książkową i katalogową (niedawno opracował publikację i plakat do głośnej polsko-włoskiej wystawy pt.: “Hans Memling. Michał Anioł. Wizja końca czasu” dla Muzeum Narodowego w Gdańsku, wystawa zorganizowana w 2001 roku była ważną prezentacją dwóch geniuszy Renesansu).


Strona  Jana Miśka jest tutaj

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.