Mirosław Pawłowski – biogram

 

 

 

 

 

Mirosław Pawłowski

60-195 Poznań, Makuszyńskiego 32

tel. 601 26 85 95

E-mail: mpawlowski( at) tlen.pl

Urodzony 8 lutego 1957 roku w Drezdenku. Studia w PWSSP w Poznaniu w latach 1976-1981. Dyplom z wyróżnieniem w 1981 roku. W 1984 otrzymał stypendium zagraniczne PWSSP im. M. Dokowicz za najlepszy dyplom w 1981 roku.

Od 1982 pedagog w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od 1995 prowadzi Pracownię Serigrafii na ASP w Poznaniu. W latach 1996-1999 kierownik Katedry Grafiki ASP w Poznaniu, 1999-2002 prodziekan i dziekan Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Grafiki. Profesor.

Współorganizator Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu, uczestnik (Impact 3 Helsinki – Finlandia) i organizator Międzynarodowej Konferencji Grafików IMPACT 4 – Kontakt Poznań-Berlin 2005, juror 8 Quadriennale Drzeworytu Polskiego w Olsztynie 2003, Kurator Międzynarodowego Triennale Grafiki „Kolor w Grafice” – Toruń 2003 i 2006, Członek Komitetu Organizacyjnego i juror Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach 2006.

2007
Kurator Konkursu im. Chodowieckiego w Sopocie, 2007

Kurator „Eastern European Print Exhibition Trans_Grafika”, Seul (Korea Pld.)

Kurator wystawy „Colour in Graphic Art”, Saloniki Grecja

Organizator wystawy „TRANS_GRAPHIC – Polish Prints” w ramach Międzynarodowej Konferencji Grafików IMPACT 5 w Tallinie Estonia.

W latach 1983-2007 zorganizował 51 wystaw indywidualnych grafiki oraz brał udział w 175 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

Nagrody i wyróżnienia

 

1983 – Nagroda III stopnia Rektora UMK w Toruniu za działalność artystyczną

– Elfde Biennale van de Kleingrafiek, Sint Niklaas Belgia, nagroda w dziale wypukłodruku

1984 – 5 Ogólnopolska Wystawa Młodej Grafiki BWA Poznań, nagroda – stypendium twórcze MKiSZ.

– Stypendium zagraniczne PWSSP im. M. Dokowicz za najlepszy dyplom 1981 roku.

– Stypendium 2-letnie MkiSZ dla młodych twórców

1985 – Konkurs Plastyczny im. B. Jamonnta KMPiK Toruń, wyróżnienie w dziale rysunku

– Młodzi na rzecz pokoju, BWA Toruń – II nagroda za plakat

1986 – 9 Konkurs na grafikę, BWA Łódź – wyróżnienie

– I Konkurs graficzny im. A. Raka, BWA Katowice – III nagroda

– O pokój dla kraju i świata, BWA Szczecin – II nagroda

– XI Międzynarodowe Biennale Grafiki, BWA Kraków – nagroda regulaminowa SBWA

– 2-letnie stypendium MKiSZ

1987 – II Konkurs graficzny im. A. Raka, BWA Katowice – III nagroda

– Nagroda III stopnia Rektora UMK w Toruniu

1990 – Biennale Grafiki „Wobec wartości”, Katowice Muzeum Archidiecezjalne – Nagroda Komitetu Kultury Niezależnej

– roczne stypendium MKiSZ

1991 – Nagroda II stopnia Rektora UMK w Toruniu za działalność artystyczną

1994 – 13 Wystawa Ogólnopolska Grafiki, BWA Łódź – wyróżnienie

1996 – 14 Wystawa Ogólnopolska Grafiki, BWA Łódź – nagroda Wojewody Poznańskiego

1998 – Nagroda II stopnia Rektora UMK w Toruniu za działalność artystyczną

– Nagroda I stopnia Rektora ASP w Poznaniu za działalność artystyczną i dydaktyczną

– 15 Wystawa Ogólnopolska Grafiki, BWA Łódź – nagroda Wojewody Poznańskiego

1999 – Nagroda indywidualna Rektora ASP w Poznaniu za działalność artystyczną i dydaktyczną

– Nagroda zespołowa Rektora ASP w Poznaniu za działalność dydaktyczną

2000 – Nagroda indywidualna I stopnia Rektora ASP w Poznaniu

2002 – Nagroda indywidualna Rektora ASP w Poznaniu za działalność artystyczną i dydaktyczną

– Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UMK w Toruniu za działalność artystyczną

2004 – Nagroda III stopnia Rektora ASP w Poznaniu

2005 – Nagroda III stopnia Rektora ASP w Poznaniu

2006 – Nagroda Specjalna Rektora ASP w Krakowie, Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie

– Wyróżnienie w 47. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2006 za projekt graficzny albumu „Jan Berdyszak. Prace 1960-2006“

2007 – IX konkurs na najpiękniejszą książkę roku o Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza, I nagroda za „Jan Berdyszak. Prace 1960-2006”. Wyd. Galeria miejska Arsenał. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Nagroda Specjalna Jury za opracowanie graficzne „Podręcznika Grafiki Warsztatowej” w Ogólnopolskim Konkursie Podreczników Akademickich „Academia” organizowanym przez „UW Wydawnictwa” przy Uniwersytecie Warszawskim – UW Warszawa

 

 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.